[+sluit]

Kuyperkaarten - Gemeentekaarten

Van elke gemeente uit 1865 is een Kuyperkaart beschikbaar.

Dit betekent dat elke stad, dorp of gehucht die in 1865 bestond terug te vinden is op een kaart. Ook namen van watergangen, boerderijen, buitens, bruggen, sluizen en polders zijn vaak benoemd. Al deze kaarten zijn te bestellen hier op kaartcadeau.com. Zoek uw plaats, of klik op een van de overzichten:
Vind uw kuyperkaart
Overzicht
Gemeenten
Overzicht
Dorpen, gehuchten en steden
Drenthe
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Drenthe
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

Voorbeeld van een kuyperkaart:

Overzicht van gemeenten in friesland

Klik op de gemeente om de kaart te tonen

Achtkarspelen
Aengwirden
Ameland
Baarderadeel
Barradeel
Bolsward
Dantumadeel
Dokkum
Doniawerstal
Ferwerderadeel
Franeker
Franekeradeel
Gaasterland
Harlingen
Haskerland
Hemelumer Oldephart en Noordwolde
Hennaarderadeel
Het Bildt
Hindeloopen
Idaarderadeel
IJlst
Kollumerland en Nieuw-Kruisland
Leeuwarden
Leeuwarden No 2 Stad.
Leeuwarderadeel
Lemsterland
Menaldumadeel
Oost-Dongeradeel
Oost-Stellingwerf
Opsterland
Provincie Friesland
Rauwerderhem
Schiermonnikoog
Schoterland
Schoterland (Oranjewoud)
Sloten
Smallingerland
Sneek
Stavoren
Tietjerksteradeel
Utingeradeel
West-Dongeradeel
West-Stellingwerf
Wijmbritseradeel
Wonseradeel
Workum